Vojtěch Říhovský


Vojtěch Říhovský
Vojtěch Říhovský (1871-1950). Český skladatel původem z Moravy. Základy hudebního vzdělání získal od otce, kantora a regenschoriho. Odešel do Prahy ke studiím na techniku, jichž se však záhy zřekl ve prospěch hudby. Studoval na pražské varhanické škole(1887-1889), kterou nedokončil. Hudba však zůstala jeho hlavním životním povoláním. V letech 1902-1914 působil jako učitel hudby a regenschori v Chrudimi, v letech 1914-1936 v téže funkci v kostele Svaté Ludmily v Praze. Skládal hlavně chrámovou hudbu, 27 latinských a 10 českých mší aj. Je autorem varhaních skladeb a oblíbených instruktivních děl pro klavír.